Good nestingsite – Händkakk, Uurali kakk, Strix uralensis, Ural Owl