Karget jahutust palavasse päeva – Saarmas, Udras, Otter, Lutra Lutra

Üks jahutav meenutus tänasesse kolmekümnekraadisesse palavusse.