Luiged läevad lumi järel – Laululuik, Cygnus cygnus, Whooper Swan

On vaid aja küsimus, millal lumi tuleb.