Lumest rõõmu tunneb Udras – Saarmas, Udras, Otter, Lutra Lutra